ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650799
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  650799
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาบเชิงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kapchoengwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านกาบเชิง
ตำบล :
  กาบเชิง
อำเภอ :
  กาบเชิง
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32210
โทรศัพท์ :
  0-4455-9055
โทรสาร :
  04455120
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2519
อีเมล์ :
  kapchengwittaya_43@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาบเชิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:23:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา


นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน