ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัตนบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650803
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  650803
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัตนบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RATTANABURI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้าน138
ตำบล :
  รัตนบุรี
อำเภอ :
  รัตนบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  044-599249
โทรสาร :
  044599250
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มีนาคม 2493
อีเมล์ :
  rattanaburi_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รัตนบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2559 เวลา 10:49:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรัตนบุรี


นายยรรยง วงศ์คำจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน