ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650805
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  650805
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบิดพิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  berdphittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านเบิด
ตำบล :
  เบิด
อำเภอ :
  รัตนบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  044-144065
โทรสาร :
  044-144065
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  berdphittayasan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เบิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:12:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์


นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน