ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธาตุศรีนคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650806
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022015
รหัส Obec 6 หลัก :
  650806
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธาตุศรีนคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thatsrinakorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านธาตุ
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  รัตนบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  044-598016
โทรสาร :
  044-598016
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/12/2536
อีเมล์ :
  thatsrinakorn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนบุรี 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08:39:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธาตุศรีนคร


นายยุทธศาสตร์ แก้วดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน