ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองอียอวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650810
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022018
รหัส Obec 6 หลัก :
  650810
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองอียอวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGEYORWITTHAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองอียอ
ตำบล :
  หนองอียอ
อำเภอ :
  สนม
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32160
โทรศัพท์ :
  044-712057
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2535
อีเมล์ :
  nong.e.yor.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีนครเตา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองอียอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองอียอวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน