ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแตลศิริวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650813
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012025
รหัส Obec 6 หลัก :
  650813
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แตลศิริวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Taelsiriwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านหนองขวาง
ตำบล :
  แตล
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  0885909634
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2520
อีเมล์ :
  krupick.k@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแตล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13:13:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแตลศิริวิทยา


นายพศิน บัวหุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2