ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650817
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012029
รหัส Obec 6 หลัก :
  650817
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมจารพัตวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mattayomjarapatwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านจันทร์แสง
ตำบล :
  จารพัต
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  0844292896
โทรสาร :
  044-57106
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/02/2538
อีเมล์ :
  plannet7777@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสำโรง4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จารพัต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 15:16:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา


ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน