ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650818
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012030
รหัส Obec 6 หลัก :
  650818
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองแวงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongweangwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองแวง
ตำบล :
  ผักไหม
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044-558797
โทรสาร :
  044-558797
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 เมษายน 2539
อีเมล์ :
  nwksurin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลผักไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09:51:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม


นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน