ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650819
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012031
รหัส Obec 6 หลัก :
  650819
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขวาวใหญ่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kwawyaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโนนครั่ง
ตำบล :
  ขวาวใหญ่
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044712037
โทรสาร :
  044712037
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2540
อีเมล์ :
  kwawyaiwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:57:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา


นายวิโรจน์ เสียงสนั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน