ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังขะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650822
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032012
รหัส Obec 6 หลัก :
  650822
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สังขะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน7 เมษายน 2514
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  0-4457-1126
โทรสาร :
  044571126
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  sangkha.ac.th@hotmail.c
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สังขะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสังขะ


นายสุนทร พลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ