ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสุขวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650832
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012036
รหัส Obec 6 หลัก :
  650832
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีสุขวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srisukwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกสมบูรณ์
ตำบล :
  ศรีสุข
อำเภอ :
  สำโรงทาบ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32170
โทรศัพท์ :
  044151608
โทรสาร :
  044151636
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2540
อีเมล์ :
  sesukwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 08:25:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีสุขวิทยา


นางสาวจงบุญ จากภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน