ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650837
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012038
รหัส Obec 6 หลัก :
  650837
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สินรินทร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sinnarinwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขวาสินรินทร์
ตำบล :
  เขวาสินรินทร์
อำเภอ :
  เขวาสินรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044519044
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กุมภาพันธ์ 2528
อีเมล์ :
  manora_07@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มัธยมศึกษา เขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขวาสินรินทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:22:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา


นายวสันต์ ปัญญาธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน