ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650839
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012040
รหัส Obec 6 หลัก :
  650839
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บึงนครประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Buengnakornprachasarn school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเฉนียง
ตำบล :
  บึง
อำเภอ :
  เขวาสินรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2540
อีเมล์ :
  bnsm33@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 22:44:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์


นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน