ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650840
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022021
รหัส Obec 6 หลัก :
  650840
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นารายณ์คำผงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Naraikhamphongwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านอีแฮด
ตำบล :
  คำผง
อำเภอ :
  โนนนารายณ์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  088-5908851
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  admin@nkw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.33
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำผง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:37:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา


นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน