ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองครก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530001
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  530001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองครก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGKROK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   40 หมู่5   บ้านบ้านหนองครก
ตำบล :
  หนองครก
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  45613269
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2460
อีเมล์ :
  nongkrokssk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสวนสมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองครก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2561 เวลา 10:36:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองครก


นายเกรียงไกร สูงสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน