ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530002
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  530002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongpho school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองแดง
ตำบล :
  หนองครก
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045969392
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/06/2499
อีเมล์ :
  nongpho_2499@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่ม ceo เมืองสวนสมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองครก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 12:22:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน