ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530004
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  530004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NongSuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองสวง
ตำบล :
  หนองครก
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045660213
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองครก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:14:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสวง


นายสมบัติ ชารีวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน