ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530005
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  530005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดอนกลาง
ตำบล :
  หนองครก
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045969391
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2501
อีเมล์ :
  waewmauree03@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสวนสมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองครก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10:35:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนกลาง


นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน