ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530007
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  530007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศรีสะเกษ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubansisaket
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   998/38   บ้าน-
ตำบล :
  เมืองใต้
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045611529
โทรสาร :
  045643140
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/12/2511
อีเมล์ :
  anubansisaket
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสวนสมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  .100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 19:29:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ


นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน