ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530009
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  530009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก้านเหลือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankanleung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านก้านเหลือง
ตำบล :
  หมากเขียบ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045916661
โทรสาร :
  045916661
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/10/2473
อีเมล์ :
  bklsskschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หมากเขียบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 22:13:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง


นายฌพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน