ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530010
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  530010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nikomsrangtonanghuykla1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านนิคมห้วยคล้า
ตำบล :
  หมากเขียบ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045660002
โทรสาร :
  045660002
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสวนสมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หมากเขียบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 10:29:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1


นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน