ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530011
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  530011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางกุดนาคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANYANGKHUTNACOME
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านยางกุด
ตำบล :
  หมากเขียบ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  0817093024
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/06/2481
อีเมล์ :
  kklit250411 a@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสวนสมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หมากเขียบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ


นายไสว วรรณทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน