ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530016
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  530016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหางว่าวโนนบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  hangwao-nonbua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหางว่าว
ตำบล :
  ทุ่ม
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045660223
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองศรีลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว


นายพาลี กาลพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน