ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานหนองคู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530019
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  530019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจานหนองคู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Channongku
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองคู
ตำบล :
  จาน
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045-620451
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2475
อีเมล์ :
  bnknmn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองศรีลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:52:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจานหนองคู


นายสุชาติ เบ็ญเจิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานหนองคู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน