ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530020
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  530020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dong Bang Primary School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดงบัง
ตำบล :
  จาน
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  bandongbangschools@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:55:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)


นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน