ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530021
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  530021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HONGKADNONGTAKEUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
ตำบล :
  จาน
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16,มิถุนายน 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน


นายไพฑูรย์ ชินวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน