ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530022
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  530022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแดงเหล่ายอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandanglowyod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านแดง
ตำบล :
  จาน
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045 - 660124
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองศรีลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 06:59:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด


นายไพศาล อารีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน