ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530024
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  530024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkhan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองแคน
ตำบล :
  ซำ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045660227
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/06/2482
อีเมล์ :
  nongkhaen.ssk1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 13:05:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)


นายไพบูลย์ บุตรมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน