ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแทงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530025
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  530025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแทงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantangwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านแทง
ตำบล :
  ซำ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2463
อีเมล์ :
  tangwit59@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:13:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแทงวิทยา


นายอุดม โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน