ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530027
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  530027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUTNGONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกุดโง้ง
ตำบล :
  โพนข่า
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  456810292
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2476
อีเมล์ :
  Kud-12@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสวนสมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)


นายภูวเนศวร์ บุญมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน