ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530028
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  530028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkaanongvapasabang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านหนองแข้
ตำบล :
  ซำ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  0944792296
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสวนสมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 09:22:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง


นางราชมาลี ต้อนรับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน