ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530030
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  530030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN SAMPHO SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านซำ
ตำบล :
  ซำ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045660228
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กรกฎาคม 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:10:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำโพธิ์


นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน