ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530031
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  530031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จินดาวิทยาคาร 3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jindavitayakarn 3 school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองไฮ
ตำบล :
  หนองไฮ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045811525
โทรสาร :
  045811525
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2463
อีเมล์ :
  kruphong@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองศรีลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3


นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน