ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตะดอบวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530032
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  530032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตะดอบวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tadobwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านตะดอบ
ตำบล :
  ตะดอบ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  0878704809
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26มิ ถุนายน 2466
อีเมล์ :
  1033530032@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ตะดอบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:55:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตะดอบวิทยา


นางวิชุดา ชัยชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน