ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530034
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  530034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแคนหนองเทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongcannongthao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองเทา
ตำบล :
  ตะดอบ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  0610756156
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 เมษายน 2487
อีเมล์ :
  sukkam@sisaketedu1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองศรีลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะดอบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:19:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา


นายเศรษฐโชค บุญเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน