ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530036
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  530036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก่อโนนหล่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhononlong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนหล่อง
ตำบล :
  หนองไฮ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  45660007
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29กรกฎาคม2479
อีเมล์ :
  knl921@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองศรีลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:35:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง


นายติณภพ สีดากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน