ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530037
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  530037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Pondang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโพนแดง
ตำบล :
  หนองไฮ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045969399
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/06/2497
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเมืองศรีลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:29:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนแดง


นายทวีศักดิ์ สังวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน