ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530038
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  530038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแก้วสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkaewsamrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสำโรง
ตำบล :
  หนองแก้ว
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/03/2463
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหลวงพ่อโต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:15:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง


นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน