ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530039
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  530039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nondangkururatresan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนดั่ง
ตำบล :
  หนองแก้ว
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:22:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน