ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530041
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  530041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแวงโพนเขวา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongwanphonkao school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านกอก
ตำบล :
  โพนเขวา
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  086-8129440
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  Witoon3667@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนเขวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:17:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา


นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน