ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530042
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  530042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเข็งเหล่าแค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGKHANGLAOKHAE SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองเข็ง
ตำบล :
  โพนเขวา
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหลวงพ่อโต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนเขวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน