ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมหาราช 3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530044
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  530044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มหาราช 3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MAHARAJ 3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบัวเตย
ตำบล :
  หนองแก้ว
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  0817609539
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  supakorn.vgmc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหลวงพ่อโต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:20:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมหาราช 3


นางศุภากร สายหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช 3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน