ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530047
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  530047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดพระโต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANWATPRATO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  เมืองเหนือ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  45612730
โทรสาร :
  045-612377
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2465
อีเมล์ :
  anubanwatprato@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:20:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต


นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน