ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530049
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  530049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPHONONJANELONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโพธิ์
ตำบล :
  โพธิ์
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  0-4561-4910
โทรสาร :
  0-4561-4911
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/5/1922
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองหลวงพ่อโต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????????????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก


นายอรุณโรจน์ วันเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน