ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530050
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  530050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNOONHANGNONGHAR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนหุ่ง
ตำบล :
  โพธิ์
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  0614892262
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กรกฎาคม 2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:42:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม


นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน