ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูซอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530051
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  530051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคูซอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KUSORD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านคูซอด
ตำบล :
  คูซอด
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2464
อีเมล์ :
  choocheep1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูซอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคูซอด


นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูซอด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน