ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530055
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  530055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongnowittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหนองโนใต้ (เลขที่292)
ตำบล :
  น้ำคำ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045611880
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01_05_2466
อีเมล์ :
  nongnowit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09:12:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา


นายวิเศษ ไชยอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน