ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530058
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  530058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหญ้าปล้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  YAPLONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหญ้าปลัอง
ตำบล :
  หญ้าปล้อง
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  0991674266
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 / 10 / 2477
อีเมล์ :
  yaplong801@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หญ้าปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:09:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง


นายเอกอมร ใจจง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน