ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแย้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530061
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  530061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนแย้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonyar
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนแย้
ตำบล :
  หญ้าปล้อง
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045612505
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  ืnonyar2560@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2562 เวลา 10:24:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนแย้


นายธีรนันท์ คำคาวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแย้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน