ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530062
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  530062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเอกสร้างเรือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Eaksangrueng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเอก
ตำบล :
  หญ้าปล้อง
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  04560217
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองพระธาตุเรืองรอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หญ้าปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง


นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน